1. detail
  2. articles
تشخیص بیماری هموروئید  و درمان آن

تشخیص بیماری هموروئید و درمان آن

برای این تشخیص عوامل بیماری لازم است شرح حالی کامل از بیمار کسب کرد، از جمله تاریخ تولد ، و سوابق عمل در منطقه دستگاه گوارش، مقعد و یا ناحیه تناسلی در زنان. همچنین بیماری های دیگرو نیز قرار گرفتن در معرض تابش اشعه درمانی.

تشخیص بیماری هموروئید  و درمان آن

برای این تشخیص عوامل بیماری لازم است شرح حالی کامل از بیمار کسب کرد، از جمله تاریخ تولد ، و سوابق عمل در منطقه دستگاه گوارش، مقعد و یا ناحیه تناسلی در زنان. همچنین بیماری های دیگرو نیز قرار گرفتن در معرض تابش اشعه درمانی. در نتیجه لازم است جهت به دست آوردن اطلاعات مقعد به بررسی و درمان بیماری های دیگر پرداخت شود.

از جمله آزمایش هایی که برای این بیماری مورد استفاده است شامل این موارد میشود:  بین نای و مری یا بین حنجره و مری ، عکس برداری از ناحیه قفسه سینه  و گاهی اوقات. ازدیگر آزمایش هایی که برای درمان این بیماری مفید است : خوردن ماده ای به نام باریم است. و مورد دیگر آزمایش استفاده تصویربرداری  از ناحیه شکم است که انسداد در روده را نشان میدهد  منجر به فیستول واما مهم ترین آزمایش تصویربرداری دیجیتالی است.

درمان هموروئید  

درمان هموروئید  مثانه ای که بر اساس درمان جراحی صورت میگیرد: بهطوریکه ابتدا زائده بریده میشود، و سپس توسط بخیه آن ناحیه بسته میشود، و در مورد هموروئید  مقعد لازم است برای اولین بار تمیز گردد، و سپس یک رشته نخ مخصوص درآن منطقه قرار داده میشود که به بهبودی ناحیه مقعد کمک می کند.

    

 

عملیات با موفقیت انجام شد

عملیات با خطا روبرو شد