1. detail
  2. articles
علائم بیماری هموروئید

علائم بیماری هموروئید

همورئید تورم دردناک رگی در قسمت های پایین تنه است که از سمت راست روده یا مقعد می باشد. هموروئید درواقع تجمع خون به شیوه ای غیر طبیعی و غیر معمول در رگهای ناحیه مقعد است که منجر به فشار خون بالا در داخل بدن میشود که دیواره های رگ های وریدی این تورم را تحمل نمی کند و شروع به تورم بیشتر میکند ه درنتیجه دردناک بوده و آن هنگام که بیمار تمایل به نشستن دارد احساس درد بیشتری میکند.

علائم بیماری هموروئید

هموروئید چیست؟

همورئید تورم دردناک رگی در قسمت های پایین  تنه است که از سمت راست روده یا مقعد می باشد. هموروئید درواقع تجمع خون به شیوه ای غیر طبیعی و غیر معمول در رگهای ناحیه مقعد است که منجر به فشار خون بالا در داخل بدن میشود که دیواره های رگ های وریدی این تورم  را تحمل نمی کند و شروع به تورم بیشتر میکند ه درنتیجه دردناک بوده و آن هنگام  که بیمار تمایل به نشستن دارد احساس درد بیشتری میکند.

علائم هموروئید

شخص مبتلا به هموروئید از علائمی رنج می برد من جمله:

  • خارش متناوب مقعدی
  •  برخی از ترشحات در ناحیه  مقعد، که در بعضی موارد ممکن است با خونریزی همراه باشد.
  •  درد که این درد لزوما به علت  رود در ناحیه روده نیست و با اجابت مزاج با شدت بسیار بیشتری همراه است.
  •  التهاب حاد ناحیه مقعد که با درد شدید همراه است.
  •  دمای بالای بدن
  •  لرز بدن و قرمزی هنگام معاینه مقعد

در مورد هموروئید ، علائم دیگری وجود داد که بیمار ممکن است از آن رنج بکشد:

  • وجود خون در مدفوع یا ادرار
  • درد زیاد هنگام دفع ادرار و یا مدفوع

  

  


   

 

عملیات با موفقیت انجام شد

عملیات با خطا روبرو شد