1. faq
  2. home

پرسش های متداول

شاید پرسش شما نیز در این میان پاسخ داده شده باشد!

برای تعریف یک پزشک و بیمارستان باید عضو ایران شفاء بود؟

بله، به منظور بررسی اولیه ایده و منطبق بودن با قوانین راتا، صاحب ایده باید در سایت ثبت نام کند تا احراز هویت او تایید شود.

آیا اطلاعات معنوی بیماران در نزد ایران شفاء محفوظ می ماند؟

ارزش یک ایده به اجرایی شدن آن است و ایده هایی که در ذهن شما باشد و به اجرا نرسد، آورده ای نخواهند داشت. چنانچه ایده شما قانونی باشد، راتا از شما حمایت می کند تا ایدۀ خود را با طیف وسیعی از حامیان به اشتراک گذاشته و رویاهای خود را محقق نمایید. مالکیت معنوی ایده کاملا برای صاحب ایده است و به نام مالک ایده در راتا منتشر خواهد شد و حقوق آن متعلق به ایده پرداز است. در واقع ما نه تنها از ایده ها سوءاستفاده نمی کنیم، بلکه به دیده شدن و اجرایی کردن آن کمک می کنیم. راتا تنها به دنبال ایجاد بستری برای گسترش حمایت و بخشش است و نمی خواهد تولیدکننده باشد.

عملیات با موفقیت انجام شد

عملیات با خطا روبرو شد